รายละเอียดบัญชีจ่ายเงินรายเดือน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒


รายการรายละเอียด
 
ใส่เลขประชาชน 13 หลัก  
ใส่เลขบัญชีธนาคาร 10 หลัก  
เลือกเดือน  
เลือกปี พ.ศ.  
 
 


ที่อยู่ หมู่ที่ 1 ต.วัดป่า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110